Wypożyczalnia samochodów Auto-Franczak


tel. 602 820 820

Warunki wynajmu

 1. Wymagany wiek Najemcy - 21 lat.
 2. Odpowiedzialność za pojazd ponosi osoba fizyczna z którą została zawarta Umowa Najmu.
 3. Wymagane dokumenty: prawo jazdy, dowód osobisty lub paszport. Firmy dodatkowo kserokopie dokumentów takich jak: Regon, NIP, oraz zaświadczenie o wpisie do Ewidencji Działalności Gospodarczej lub odpis z rejestru KRS. W niektórych przypadkach prosimy o kartę kredytową lub zaświadczenie o zatrudnieniu.
 4. Rezerwacji prosimy dokonywać drogą elektroniczną (e-mail) lub telefonicznie. Każda rezerwacja złożona drogą elektroniczną jest ważna po potwierdzeniu jej przez pracownika wypożyczalni.
 5. Na czas najmu samochodu pobierana jest kaucja, której wysokość zależy od marki i modelu pojazdu. Kaucja podlega całkowitemu zwrotowi w momencie oddania nieuszkodzonego samochodu. Kaucja może być wpłacona gotówką, przelewem na konto lub zablokowana na koncie karty kredytowej.
 6. Opłata za wynajem oraz kaucja pobierane są z góry.
 7. Czynsz za najem naliczany jest dobowo lub miesięcznie. Opóźnienie w zwrocie samochodu do 60 min jest bezpłatne. Zwrot pojazdu po tym czasie powoduje doliczenie opłaty za następną dobę. Zamiar przedłużenie wynajmu Najemca powinien zgłosić Wynajmującemu min. 12 godz. przed upływam terminu zwrotu.
 8. W stawkę najmu wliczone jest ubezpieczenie OC, AC, Assistance oraz NW.
 9. Za szkodę spowodowaną nie z winy Najemcy, nie obciążamy go odpowiedzialnością finansową po odzyskaniu odszkodowania z ubezpieczenia sprawcy.
 10. Opłaty ubezpieczeniowe nie obejmują kradzieży samochodu w przypadku gdy nie zostaną zwrócone Wynajmującemu kluczyki i dokumenty pojazdu. W przypadku odmowy wypłaty odszkodowania przez Ubezpieczyciela Najemca zobligowany jest do zapłaty kwoty wartości samochodu.
 11. W przypadku uszkodzenia samochodu z winy Najemcy lub utraty samochodu przez Najemcę odpowiedzialność finansowa – udziału własnego ogranicza się do kwoty 1500,00 zł. (klasa auta A, B, C,) lub 2000,00 zł. (klasa auta C+, D, N). Istnieje możliwość zniesienia udziału własnego poprzez wykupienie ubezpieczenia rozszerzonego, które znosi udział własny do zera:
  - klasa samochodu A, B, C – 25,00 zł z VAT za 1 dobę
  - klasa samochodu C+, D, N – 35,00 zł. z VAT za 1 dobę
 12. Najemca ponosi pełną odpowiedzialność materialną za powstałą szkodę w przypadku gdy:
  - kieruje autem w stanie nietrzeźwości, pod wpływem narkotyków lub środków odurzających bez ważnego prawa jazdy
  - zbiegnie z miejsca wypadku lub kolizji
  – nie zwróci dowodu rejestracyjnego lub kompletu kluczyków po kradzieży samochodu
  - wyrządzona szkoda jest wynikiem rażącego niedbalstwa
  - bierze udział w rajdach czy wyścigach samochodowych.
 13. Opłata za wynajem samochodu nie obejmuje kosztów paliwa.
 14. W przypadku awarii należy skontaktować się z naszym biurem +48 602 820 820
 15. Wyjazd za granicę jest możliwy tylko do państw należących do Unii Europejskiej i na podstawie wyrażenia zgody przez Auto-Franczak i po dokonaniu dodatkowej, jednorazowej dopłaty 123,00 zł. z VAT bez względu na czas wynajmu.
 16. W samochodach obowiązuje zakaz palenia papierosów i spożywania posiłków.

Jesteśmy na Facebooku:
 
Akceptujemy płatności:
 
Rezerwuj samochód:
 
Formularz
rezerwacji
Szybki kontakt:
Auto-Franczak
ul. Czapla 5, 85-437 Bydgoszcz
Tel. 602 820 820
Tel. 606 266 492